Tổng giám đốc ETIC là thành viên hội đồng xây dựng qui chuẩn quốc gia

Tổng giám đốc ETIC là thành viên hội đồng xây dựng qui chuẩn quốc gia
Tổng giám đốc ETIC là thành viên hội đồng xây dựng qui chuẩn quốc gia

Ông Hoàng Mạnh Cường- Tổng giám đốc công ty cổ phần ETIC Việt nam đã được Bộ KH và CN - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt nam mời tham gia hiệu chỉnh/biên soạn một số tiêu chuẩn quốc gia về ' Đồ dùng trẻ em' TCVN/TC181/SC1.  Kosmo Tây Hồ

Vinpearl Làng Vân

Đây sẽ là bộ tiêu chuẩn mới nhất về đồ dùng cho trẻ em theo tiêu chuẩn châu âu 2017 Chung cư Vinhomes Giảng Võ

Gửi phản hồi