TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

ETIC trở thành nhà sản xuất và cung cấp đồ chơi giáo dục sáng tạo cho trẻ em số 1 tại Việt nam và vươn ra thế giới. Nhà cung cấp sản phẩm dược mỹ phẩm chất lượng cao  cho mẹ và bé

SỨ MỆNH:

- Luôn sáng tạo để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho trẻ em

- Đi đầu để dẫn đầu trong lĩnh vực sản phẩm dược mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ cho mẹ và bé