Doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập: Ông Hoàng Mạnh Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần ETIC Việt nam đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng kỷ niệm chương tại phủ chủ tịch tháng 7/2015

Doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập: Ông Hoàng Mạnh Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần ETIC Việt nam đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng kỷ niệm chương tại phủ chủ tịch tháng 7/2015

Doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập: Ông Hoàng Mạnh Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần ETIC Việt nam đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng kỷ niệm chương tại phủ chủ tịch tháng 7/2015
Thương hiệu hàng đầu Việt nam 2016 - Top Vietnam brand 2016

Thương hiệu hàng đầu Việt nam 2016 - Top Vietnam brand 2016

Thương hiệu hàng đầu Việt nam 2016 - Top Vietnam brand 2016
ETIC đạt Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt nam 2016

ETIC đạt Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt nam 2016

ETIC đạt Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt nam 2016
ETIC đạt Giải thưởng Hàng Việt nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn và Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng 2015

ETIC đạt Giải thưởng Hàng Việt nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn và Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng 2015

ETIC đạt Giải thưởng Hàng Việt nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn và Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng 2015
Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu vì thiên nhiên và môi trường bền vững 2014, đồ chơi sáng tạo, đồ chơi gỗ, đồ chơi thông minh, bàn ghế trẻ em

Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu vì thiên nhiên và môi trường bền vững 2014

Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu vì thiên nhiên và môi trường bền vững 2014- ETIC Vietnam.,Jsc
Top 100 hàng việt tốt do người tiêu dùng bình chọn 2014

Top 100 hàng việt tốt do người tiêu dùng bình chọn 2014

Top 100 hàng việt tốt do người tiêu dùng bình chọn 2014
Sản phẩm phù hợp qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồ chơi trẻ em QCVN3:2009/BKHCN

Sản phẩm phù hợp qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồ chơi trẻ em QCVN3:2009/BKHCN

1. Sản phẩm phù hợp qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồ chơi trẻ em QCVN3:2009/BKHCN
HƯỚNG ĐẾN TẬP ĐOÀN KINH DOANH ĐA NGÀNH

HƯỚNG ĐẾN TẬP ĐOÀN KINH DOANH ĐA NGÀNH

Công ty cổ phần tập đoàn ETIC Việt nam hướng đến tập đoàn phát triển đa ngành trong đó lĩnh vực Y tế và giáo dục là hướng đi trọng tâm